Év eleji információk Nyomtatás
2019. augusztus 22. csütörtök, 10:13

Tanévkezdéssel kapcsolatos információk:

Pótvizsgák: 2019. 08. 28. szerda 8:00 óra

Tanévnyitó: 2019. 08. 29. csütörtök 17:00 óra

Első tanítási nap: 2019. 09. 02. hétfő 7:45 óra

Tankönyvosztásra az első tanítási napon kerül sor.

 

 

A weblapunkról letölthetőek az alábbi dokumentumok:

 

http://www.koszta-szentes.hu/index.php/dokumentumok/letoelthet-dokumentumok


- Rendkívüli kikérő
- Délutáni foglalkozás alóli felmentés
- Tanulói jogviszony szüneteltetése
- Tantárgyból való felmentés
- Testnevelés óra alóli felmentés

 

 
IWIWTwitterFacebookMyspace bookmark