Anyanyelv 2.0 Nyomtatás
2020. március 06. péntek, 09:00
Digitális kommunikáció és anyanyelv-pedagógia címmel Kruzslicz Tamás, iskolánk volt tanítványa tartott több mint húsz szentesi pedagógus számára workshop foglalkozást az iskolánkban.

 

Tamás az ELTE bölcsész karán diplomázott magyar tanárként, jelenleg a Ljubjanai egyetemen tanít.

2020. február 6-án csütörtökön délután a műhelyfoglalkozáson a digitális kommunikáció és az anyanyelv-pedagógia kapcsolatát vizsgáltuk a tanítási gyakorlat, az iskola színtere felől megközelítve. Többek között választ kaptunk a következő kérdésekre:


Hol a helye a digitális kommunikációnak az anyanyelvi nevelésben?


Milyen kiemelt területei vannak, amelyek megjelenhetnek a nyelvtanórákon, és egyáltalán mennyiben szükséges, illetve hogyan lehet hozzányúlni ehhez a témakörhöz?
Milyen eszközök állnak a pedagógusok rendelkezésére?


Külön megvizsgáltuk a digitális kommunikáció fejlesztésének órai lehetőségét. Ezután körbejártuk a digitális kommunikáció hatását a nyelvhasználatra, például azt, hogyan befolyásolhatja a szövegértést és a szövegalkotást. Ennek kapcsán szót ejtettünk a digitális írástudásról („digital literacy”), és arról is, hogyanválhatunk mindannyian digitális írástudókká. Az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztését, készségeknek a kialakítását hogyan tudja nagyban segíteni az iskola is.


Az előadás közben kérdéseket fogalmaztunk meg a témával kapcsolatban, amelyekre Tamás kielégítő válaszokat adott. Ezután kötetlen beszélgetéssel zárult a program.
Ígéretet kaptunk a téma aktualitása miatt a folytatásra, amit máris nagyon várunk.


Tóthné Hlavács Mária-Lucza László

 
IWIWTwitterFacebookMyspace bookmark