„Koszta Diákokért Alapítvány” díjazottjai 2022-ben Nyomtatás
2022. július 26. kedd, 19:01
Az idei tanévben is kiosztásra kerültek a Koszta Díjak és a Koszta Természettudósa Díj, a Koszta
Művésze Díj és a Koszta Közösségéért Díj.

Bozó Bíborka Anna

Bíborka az általános iskolai tanulmányait példás magatartással és szorgalommal, számos tantárgyi
dicsérettel, végig kiváló eredménnyel végezte. A humán tantárgyak iránti érdeklődése kiemelkedő.
Angol nyelvből, magyar nyelv és irodalomból többször versenyzett, ezek mellett a reál tárgyakból:
matematikából, informatikából is szép eredményeket ért el.


Deák Réka

Réka példás magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért nyolc évig
nevelőtestületi dicséretben részesült. Legjobb versenyeredményeit matematikából, biológiából és
magyar nyelv és irodalom tantárgyakból érte el. A sportban is kitűnt tehetségével: atlétikában a
diákolimpián Magyarországot képviselhette Lengyelországban.


Gazsi Janka

Janka az általános iskola nyolc évfolyamán keresztül példás magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő
tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült. Szerteágazó az érdeklődése,
szívesen vett részt egyéni és csoportos versenyeken a humán és reál tantárgyakból is. Tehetséges
előadóként számos iskolai ünnepség, műsor résztvevője volt.


Janó Gabriella

Gabi első osztályos kora óta kitűnő tanuló, minden évben számos tantárgyi és nevelőtestületi
dicséretet kapott. Érdeklődése sokrétű: matematika-, fizikaversenyek jeles résztvevője.
Szabadidejében az Alföld Néptáncegyüttes lelkes tagja. Diákönkormányzati képviselőként sok
program szervezésében tevékenyen vett részt.


Labát Vivien

Vivien kiváló képességű, példás magatartású, szorgalmas diák. A nyolc év alatt minden tanévet kiváló
bizonyítvánnyal és nevelőtestületi dicsérettel zárt. Érdeklődése széleskörű, sokféle versenyen vett
részt. Biológiából, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, kémiából ért el szép eredményeket.
Gyönyörűen fest, rajzol, számos díjat nyertek alkotásai. Sportversenyeken is jeleskedett, kiváló futó.


Mészáros Gergő

Gergő az általános iskola nyolc évfolyamán keresztül példás magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő
tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült. Érdeklődése széleskörű, magyar
nyelv és irodalomból, matematikából és informatikából megyei és országos versenyeken is szép
eredményeket ért el. Emellett a szentesi zeneiskola növendéke: oboán és gitáron is játszik, számos
szép versenyeredménnyel büszkélkedhet a zenei területen is. Ebben a tanévben elnyerte a
„Tankerület büszkesége” címet.


Nagy Zsuzsanna

Zsuzsanna példás magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért nyolc évig
nevelőtestületi dicséretben részesült. Érdeklődése széles körű. Matematika, fizika, kémia és
természettudományos tantárgyakban valamint magyar nyelv és irodalomból szép eredményeket ért
el a városi, megyei és országos versenyeken.


Rébeli-Szabó Edit

Edit az általános iskola nyolc évfolyamán keresztül példás magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő
tanulmányi eredményéért nevelőtestületi dicséretben részesült. Érdeklődése széleskörű: fizika és
matematika, illetve humán tantárgyi versenyeken is részt vett. Karatézik, és a sportban is kiváló
eredményei vannak. Emellett 6 évig klarinétozni tanult.

Tofán Regina

Regina példás magatartásáért, szorgalmáért és kitűnő tanulmányi eredményéért nyolc éven keresztül
nevelőtestületi dicséretben részesült.
Szép eredményeket ért el magyar nyelvi versenyeken. Kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett
rendszeresen sportol, versenyszerűen úszik. Országos eredményeiért a 2021-2022. tanévben
megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Magyarország jó tanulója, jó
sportolója” címet.

Varga Nóra

Nóra iskolánk egyik kiemelkedő diákja. Mind sportban, mind tanulásban kiváló eredményeket ért el.
A Szentesi Vízilabda Klub tagja. 2021 nyarán részt vett hazánk színeiben az Európa-bajnokságon,
melyet meg is nyert csapatával. 2022-től tagja a magyar női válogatott keretnek is. Mind a magyar,
mind a matematikaversenyek lelkes résztvevője. Közösségi ember, az iskolai műsorok aktív
szereplője. Ebben a tanévben elnyerte a „Magyarország jó tanulója-jó sportolója” és a „Tankerület
büszkesége” címet.

Koszta Természettudósa Díj
A reál munkaközösség választja ki azt a maximum egy fő 8. osztályos tanulót, akit a munkaközösség a
leginkább alkalmasnak talál.

Az idei díjazott: Horváth Áron, aki matematikai versenyeken nyújtott kimagasló eredményt.

Koszta Művésze Díj
A művészeti tárgyakat tanító tanárok választják ki azt a maximum egy fő 8. osztályos tanulót, akit a
munkaközösség a leginkább alkalmasnak talál.

Idei díjazott: Mácsai Juliána, aki többek között az iskolai ünnepségeken, műsorokban vállalt aktív
szereplést.

Koszta Közösségéért Díj
A tantestület választja ki azt a maximum egy fő 8. osztályos tanulót, akit a tantestület a leginkább
alkalmasnak talál.

Idei díjazott: Török Marcell, aki többek között az iskolai rendezvényeken, iskolai versenyek, verseny
anyagok digitalizálásában nyújtott technikai segítséget.

 
IWIWTwitterFacebookMyspace bookmark