Búcsúzunk nyugdíjasainktól Nyomtatás
2020. július 24. péntek, 14:55
2020. június 25-én köszöntöttük nyugdíjba vonulásuk alkalmából Balogh Teréziát, Janiga Lászlónét, Pappné Pintér Etelkát, Slégerné Szalai Irént, Szelesné Mohácsi Évát és Szolláthné Sárközi Saroltát.

 

Balogh Terézia

1978-ban szerzett matematika-kémia szakos diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1981 óta a Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára. Számtalan tanfolyamon, képzésben vett részt, s szerzett újabb módszertani ismereteket. 2001-től pedagógiai értékelési szakértő, 2015-től szakértő mesterpedagógus. Személyiségének hatására, tanfolyamszervező munkájának köszönhetően a tantestület szakmai képzettsége is magasabb színvonalú lett, munkásságával nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy tanulóink rendszeresen nyerik meg a városi, területi, megyei versenyeket, ill. előkelő helyen végeznek országos megmérettetéseken is.  Szervező munkájának köszönhetően iskolánk rendezi a Curie környezetvédelmi, Zrínyi Ilona matematika, a Curie matematika, a Varga Tamás és Kalmár László matematika, a Teleki Pál földrajz versenyek regionális, illetve megyei döntőit.  Tudását átadva segítette kollégáit munkaközösség-vezetőként intézményi és városi szinten is.  Kiváló kapcsolatot ápol megyei és országos tehetséggondozó intézményekkel, szervezetekkel. Iskolánk Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, az intézményi minőségbiztosítás vezetője is volt. Szoros kapcsolatban állt a Szegedi Tudományegyetem kutató csapatával, számtalan mérőteszt kipróbálását végezte tanulóinkkal. Számtalan társadalmi és civil szervezet kuratóriumi tagja, vezetője. Nagy elismerésnek, szakmai tekintélynek örvend városunkban, megyénkben, a munkájához kötött területen országos szinten is.  Népszerűsítő, buzdító munkájának eredménye, hogy a versenyeken részt vevő gyerekek és csapatok száma iskolánkban nagyon magas. Az intézmény matematika oktatásának erősítését matematika tagozat, illetve nívócsoportok kialakításával segítette. Sikeres pályázataival nyert anyagi segítséggel valósult meg részben az iskola tárgyi-technikai felszereltségének fejlesztése.   Meghatározó egyénisége iskolánknak és a város közéletének, a városi TIT elnöke. Szaktantárgyai népszerűsítéséért végzett munkája lemérhető a tanítványai körében elért tantárgyszeretetben, a példakövetésben, a továbbtanulási mutatók eredményességében, a középiskolákba menő gyermekek elismert tudásszintjében. Tanítványai között a kémia tantárgy megszerettetése kapcsán sokan lettek orvosok, gyógyszerészek, vegyészek. Osztályfőnöki munkája kimagasló volt, tanítványaival évtizedek múlva is tartja a kapcsolatot.  Rendszeresen szervezett előadásokat a diákoknak természettudományos és más témákban is.   Neki köszönhető, hogy a Curie környezetvédelmi verseny regionális helyszínei közül a legnagyobb létszámú országos szinten is mindig Szentes. Eddigi kitüntetései, elismerései: 1987 főtanácsosi cím, 2000 Tudományos Ismeretterjesztésért-ezüst fokozat, 2000 Hevesy György Emlékplakett a kémia tanításért, 2001 Richter Gedeon-díj a kémia tanításért, 2005 Szentes Városért emlékplakett, 2010 Bolyai – díj, 2010 Szentes Város „Tehetséggondozásért végzett kiemelkedő munkásságáért” díja, 2013 „Bonis Bona: A nemzet tehetségeiért” díj, 2014 Németh László - díj.

Janiga Lászlóné

1980-ban biológia-testnevelés szakos tanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskolában 1980-tól dolgozott alapító tagként.
Tehetségfejlesztő munkáját biológiából, a környezetvédelem területén megyei és országos elismertség kísérte. Szívügye volt az egészséges életmódra nevelés, a mozgás, a sport szeretete és ennek továbbadása, számtalan sportversenyre készítette fel tanítványait.
 Osztályfőnökként kiváló szakmai felkészültség, példamutató pedagógiai munka jellemezte. Tanítványai gyakran választották a testnevelés és biológia szakirányokat.
Építő jellegű észrevételeivel, hasznos pedagógiai tanácsaival segítette eredményesebbé tenni közösségünk pedagógiai munkáját.
Kollégái mindig elismerték magas színvonalú munkáját, precíz munkavégzését, hálásak voltak önzetlen segítőkészségéért.  Szentes város „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetését kapta 20003-ban.

Pappné Pintér Etelka

Pappné Pintér Etelka 1981-ben szerzett tanítói diplomát a Bajai Tanítóképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskolának 1980-tól, az iskola alapításától kezdve tagja.
Magyar nyelv és irodalmat, valamint ének-zenét tanított alsó tagozaton, munkáját igen magas színvonalon végezve.  Szakszerűen segítette a sajátos nevelési igényű, illetve tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlődését. A tehetséggondozásra is nagy gondot fordított, tanítványai évről évre igen szép eredményeket értek el tanulmányi, illetve előadói versenyeken. A gyerekek mindig bizalommal fordulhattak hozzá. Sok szabadidős programot szervezett osztályainak, amelyek még jobban összekovácsolták a közösséget.  Szentes város „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetését kapta 2016-ban.

Slégerné Szalai Irén

1980-ban szerzett tanítói diplomát a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. A Szentesi Koszta József Általános Iskola tantestületének 1980-tól alapító tagja.
Az iskolákban folyó alsós regionális Curie Környezetismereti Emlékverseny fő szervezője, lebonyolítója évtizedek óta. A gyermekek munkájában mindig pozitívan kimutatható volt eredményessége. A kezdetektől részt vett az iskolában folyó szabadidős gyermekprogramok megszervezésében, irányításában, kivitelezésében. Tanítói munkáját magas színvonalon végezte, eredményességét bizonyítja a gyermekek felkészültsége, a gyengébb képességű tanulók tudásszintje is. A gyermekekért érzett felelőssége, segítőkészsége miatt minden területen számíthattunk rá.  Tanítványait több évtizeden keresztül készítette fel a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyre és különféle matematikai versenyekre, ahol szép sikereket értek el.
Szentes város „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” kitüntetését kapta 2006-ban.

Szelesné Mohácsi Éva

1980-ban szerzett magyar-történelem szakos diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1981-től dolgozott a Szentesi Koszta József Általános Iskolában. 2002-ben közoktatás- vezetői képzettséget szerzett, 1999-től intézményvezető – helyettesünk volt.  Számtalan tanfolyamot, továbbképzést végzett el. Egész pedagógus pályáján figyelemmel kísérte a szaktárgyához kapcsolódó legújabb kutatások eredményeit, szakmailag, módszertanilag is fejlesztve tudását.  Nagyon jó kapcsolatokat ápolt a szentesi Koszta József Múzeummal, a Szentes Városi Könyvtárral, rendezvényeiket rendszeresen látogatta tanítványaival.  Szívügye volt, hogy a gyerekek szeressék a történelmet és megállják helyüket a középiskolákban. Tanítványait rendszeresen felkészítette országos és regionális történelem szaktárgyi versenyekre, ahol sikeresen szerepeltek.
Tapasztalata, rátermettsége, szaktudása elismert volt kollégái körében és városunkban is. Ünnepi műsoraink, történelmi megemlékezések, vetélkedők, a ballagási ünnepségünk fő szervezője és koordinátora volt.
A „Határtalanul” pályázat keretén belül felkészítette a 7. évfolyam kiránduló diákjait Kárpátalja, Erdély és Szlovákia történelméből, nevezetességeiből.
Tehetséggondozó tevékenységében különösen kiemelt szerepet kapott Szentes helyismerete, néprajza. Több tehetséggondozó pályázatban vett részt.   Elkötelezett módon nyújtott tanítványainak plusz ismereteket, Szentes helytörténeti kutatásaiba is aktívan bekapcsolódott.
Intézményvezető – helyettesként irányította a társadalomtudományi munkaközösség munkáját, az intézmény tankönyv-beszerzéseit, továbbképzéseit. A pedagógusok adminisztrációs munkájának irányítása mellett részt vett pályázatok írásában, megvalósításában. 2010-ben főtanácsosi címet kapott.

Szolláthné Sárközi Sarolta

1984-ben szerzett matematika-kémia szakos diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
1981-től dolgozott a Szentesi Koszta József Általános Iskolában napközis nevelőként, majd matematika- kémia-technika szakos tanárként. Területi technika munkaközösség -vezetőként több hangulatos technika verseny szervezője volt.
Derűs, segítőkész személyisége a kollégákkal és a tanítványaival való jó kapcsolatát is meghatározta.
Iskolai rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában mindig számíthattunk fiatalos lendületére. Nagy gondot fordított tanítványai eredményes felzárkóztatására és a tehetséggondozásra. 2007-ben gyermek-, ifjúság és családvédelem témakörben szakvizsgát szerzett. Évtizedeken keresztül nagy szociális érzékenységgel látta el iskolánk ifjúságvédelmi teendőit.


Úgy érzem, ma még képtelenek vagyunk felfogni azt a hiányt, ami nemsokára valóság lesz. Azt, hogy mennyi mindenben számíthattunk rátok! Hogy tudtuk, nálatok jó kezekben vannak az osztályok, a szakkörök, a gyerekek.  Majd megszervezitek, majd megbeszélitek a kollégákkal, a szülőkkel, elkülditek az e-mailt, a beszámolót, elkészül a vendéglátás, majd úgyis minden rendben lesz.
Visszavárunk benneteket szabadidős munkákra, műsorok, versenyek segítésére. Kívánjuk nektek, hogy nyugdíjas éveiteknek fontos része legyen a család, az unokák, az utazások, a mozgás öröme, a sok kreatív hobbi, amivel aktív pályafutásotok során is foglalkoztatok.

Nyugdíjba vonulásotok alkalmából kívánunk jó egészséget és aktív pihenő éveket! Abban bízunk, hogy aktivitásotok gyakran visszacsal hozzánk titeket!

Szemerédi András
intézményvezető

 
IWIWTwitterFacebookMyspace bookmark